Home  Select Month: Send To Friend 
JULY - 2003, PANCHANGA (HINDU CALENDAR)
    DAY DETAILS NAKSHATRA DETAILS YOGA DETAILS   SUNRISE EVENT DETAILS
DATE TITHI DAY HR MIN NAK HR MIN YOG HR MIN KARAN HR MIN VRATA-PARVA ETC.
1 2 Tue 25 23 Pun 13 32 Vya 21 55 Bal 05 40 Rath Yatra, Manorath Dwiteeya (Bengal)
2 3 Wed 25 18 Pushya 14 21 Harsh 20 55 Taiti 05 41
3 4 Thu 24 47 Ashlesh 14 45 Vajra 19 34 Vani 05 41 Vinayak Chaturthi
4 5 Fri 23 53 Magha 14 45 Siddhi 17 54 Bav 05 41
5 6 Sat 22 36 P.Phal 14 21 Vyati 15 56 Kaul 05 42 Kumar Shashti
6 7 Sun 20 59 U.Phal 13 37 Vari 13 40 Gar 05 42 Bhanu Saptami
7 8 Mon 19 02 Hasta 12 33 Pari 11 09 Vishti 05 43 Kharchi Puja (Tripura), Durgashtami
8 9 Tue 16 49 Chitra 11 12 Shiv 08
29
23
23
Bal 05 43 Mela Ksheer Bhawami (Kashmir)
9 10 Wed 14 20 Swati 09 34 Sadhya 26 13 Gar 05 43 PunarYatra,
Ulta Rath (Orissa)
10 11 Thu 11 40 Visha 07 44 Shubh 22 56 Vishti 05 44 Hari Shayani Ekadashi, Devshayani Ekadashi
11 12 Fri 08 52 Anu 05
27
46
47
Shukla 19 35 Bal 05 44 Pradosh, World Population Day
12 13 Sat 06 04 Mool 25 52 Brahma 16 15 Taiti 05 45 Mela Jwalamukhi (Kashmir)
13 15 Sun 24 52 P.Asha 24 10 Aindra 13 04 Vishti 05 45 Guru Purnima, Vyas Puja, Shaheed Diwas (Kashmir)
14 1 Mon 22 45 Usha 22 50 Vaidhri 10 06 Bal 05 46
15 2 Tue 21 07 Shrav 21 59 Vishkum 07
29
30
20
Taiti 05 46
16 3 Wed 20 07 Dhani 21 46 Aayu 27 43 Vani 05 47 Ganesh Sankasht Chaturthi
17 4 Thu 19 50 Shat 22 16 Saubha 26 41 Bav 05 47
18 5 Fri 20 19 P.Bhad 23 30 Shobh 26 15 Kaul 05 48 Nag-Panchami (Bengal)
19 6 Sat 21 32 U.Bhad 25 28 Ati 26 23 Gar 05 48 Bank Nationalisation Day
20 7 Sun 23 24 Revati 28 01 Suk 26 59 Vishti 05 49 Bhanu Saptami
21 8 Mon 25 43 Ashwin -- -- Dhriti 27 55 Bal 05 49 Kalashtami
22 9 Tue 28 16 Ashwin 06 58 Shool 29 00 Taiti 05 50 Ker Puja (Tripura)
23 10 Wed -- -- Bhar 10 05 Gand -- -- Vani 05 50
24 10 Thu 06 45 Kritti 13 05 Gand 06 02 Vishti 05 51
25 11 Fri 08 58 Rohi 15 47 Vriddhi 06 51 Bal 05 51 Kamika Ekadashi
26 12 Sat 10 42 Mrig 18 00 Dhruva 07 20 Taiti 05 52 Shani Pradosh
27 13 Sun 11 52 Aardra 19 38 Vya 07 22 Vani 05 52 Shivaratri
28 14 Mon 12 26 Pun 20 40 Harsh 06 56 Shaku 05 53 Darsh Amavasya, Aadi Amavasya
29 30 Tue 12 23 Pushya 21 09 Vajra 06
28
01
40
Nag 05 53 Chitlagi Amavasya
30 1 Wed 11 50 Ashlesh 21 08 Vyati 26 57 Bav 05 54 Kumbh Mela Starts (Nasik)
31 2 Thu 10 49 Magha 20 43 Vari 24 55 Kaul 05 54