Home  Select Month: Send To Friend 
MARCH - 2003, PANCHANGA (HINDU CALENDAR)
    DAY DETAILS NAKSHATRA DETAILS YOGA DETAILS   SUNRISE EVENT DETAILS
DATE. TITHI DAY HR MIN NAK HR MIN YOG HR MIN KARAN HR MIN VRATA-PARVA ETC.
1 14 Sat -- -- Shrav 08 52 Pari 15 26 Vishti 06 55 Maha Shivaratri
2 14 Sun 07 08 Dhani 10 01 Shiv 14 49 Shaku 06 54 Darsh Amavasya
3 30 Mon 08 05 Shat 11 34 Siddh 14 32 Nag 06 53 Phalgun Amavasya
4 1 Tue 09 30 P.Bhad 13 33 Sadhya 14 35 Bav 06 52 Chandra Darshan
5 2 Wed 11 20 U.Bhad 15 58 Shubh 15 00 Kaul 06 51 Shri Ramkrishna Jayanti
6 3 Thu 13 34 Rev 18 45 Shukla 15 40 Gar 06 50
7 4 Fri 16 08 Ashwin 21 48 Brahma 16 35 Vishti 06 49 Vinayak Chaturthi
8 5 Sat 18 50 Bhar 24 58 Aindra 17 37 Bal 06 48 World Women's Day
9 6 Sun 21 28 Kriti 28 01 Vaidhri 18 36 Kaul 06 47
10 7 Mon 23 47 Rohini 30 42 Vishkum 19 23 Gar 06 46
11 8 Tue 25 33 Mrig -- -- Preeti 19 46 Vishti 06 45 Durgashtami
12 9 Wed 26 34 Mrig 08 47 Aayu 19 37 Bal 06 44
13 10 Thu 26 44 Aardra 10 08 Saubha 18 50 Taiti 06 43
14 11 Fri 26 00 Pun 10 38 Shobh 17 22 Vani 06 42 Muharram (Tajiya)
15 12 Sat 24 27 Pushya 10 17 Ati 15 13 Bav 06 41 Govind Dwadashi, World Customer Day
16 13 Sun 22 11 Ashlesh 09 09 Suk 12 27 Kaul 06 40 Pradosh, World Handicap Day
17 14 Mon 19 20 Magha 07
29
21
04
Dhriti 09
29
10
29
Gar 06 38 Holi
18 15 Tue 16 06 U.Phal 26 28 Gand 25 33 Bav 06 37 Dhuleti, Purim (Jew-Yahoodi)
19 1 Wed 12 38 Hasta 23 44 Vriddhi 21 30 Kaul 06 36
20 2 Thu 09 07 Chitra 21 04 Dhruv 17 29 Gar 06 35 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
21 4 Fri 26 38 Swati 18 35 Vya 13 37 Bav 06 34 Ganesh Sankasht Chaturthi
22 5 Sat 23 55 Visha 16 28 Harsh 10 01 Kaul 06 33 Indian New Year Day, Rang Panchami
23 6 Sun 21 41 Anu 14 48 Vajra 06
27
46
55
Gar 06 32 Shri Eknath Shashti, Vishwa Hawaman Diwas
24 7 Mon 20 00 Jye 13 40 Vyati 25 32 Vishti 06 31
25 8 Tue 18 52 Mool 13 05 Vari 23 37 Bal 06 30 Sheetlashtami, Kalashtami
26 9 Wed 18 19 P.Asha 13 03 Pari 22 08 Taiti 06 28
27 10 Thu 18 17 U.Asha 13 34 Shiv 21 03 Vishti 06 27
28 11 Fri 18 46 Shrav 14 35 Siddh 20 22 Bav 06 26 Papmochani Ekadashi
29 12 Sat 19 42 Dhanish 16 01 Sadhya 20 01 Kaul 06 25
30 13 Sun 21 02 Shat 17 52 Shubh 20 00 Gar 06 24 Pradosh, Shivaratri
31 14 Mon 22 45 P.Bhad 20 06 Shukla 20 16 Vishti 06 23