home1.gif (136 bytes)HOME

Management

Vijai Kumar Lunia
Bhavishya Darshan Janam Patrika
Govardhan Nath Ji Ka Mandir, First Floor,
Near Hawamahal, Jaipur - 302002
Rajasthan, India.
Email : vijailunia@yahoo.com aryabhattastro@gmail.com
Website Development

Ankit Kothari
Bhavishya Darshan Janam Patrika
Govardhan Nath Ji Ka Mandir, First Floor,
Near Hawamahal, Jaipur - 302002
Rajasthan, India.
Email : aryabhatt2@yahoo.com aryabhattastro@gmail.com
Free Consultancy
Email : free@aryabhatt.com

Astrolgers Related Queries
Email : urgentreply@aryabhatt.com

Business Queries
Email : admin@aryabhatt.com

Other Queries
Email : help@aryabhatt.com
Software Section

Vijay Golecha
Bhavishya Darshan Janam Patrika
Govardhan Nath Ji Ka Mandir, First Floor,
Near Hawamahal, Jaipur - 302002
Rajasthan, India.
Email : vkgolecha@yahoo.com aryabhattastro@gmail.com