WE WILL MAKE YOU BELIEVE IN ASTROLOGY

MANAGEMENT TECHNICAL ASTROLOGY
President
Shri  Vijai Kumar Lunia
Chief Secretary
Shri Mohan Lal Sharma
Manager
Shri L.P. Sharma
Director
Mr. Harminder Maini
Manager
Mr. Chetan Maini

Our Expert Astrologers
Mr. Subhash Pareek
Mr. Giriraj Sharma
Mr. Mansingh Dhabhai

>

Bhavishya Darshan
Opp. Hawamahal, Jaipur - 302002
Rajasthan, India

Phone : #91 141 2610853, 2612861

E-Mail : aryabhattastro@gmail.com  india@aryabhatt.com